Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

20 N: DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Actos organizados por la Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Publicado el

En colaboración con la Vicepresidencia 3ª de la Diputación de Lugo, Cáritas y la fundación Meniños

MANIFESTO

1. Pola defensa das nenas e nenos a poder contar efectivamente nun plano de igualdade co seu pai, a súa nai, as súas familias e ámbitos sociais extensivos.

2. Pola necesaria coordinación e inicio de camiños na mesma dirección entre ás familias, as políticas, os programas e servizos educativos, sanitarios, sociais, culturais, deportivos e de todo tipo dirixidos a promocionar e facer efectivos os dereitos de nenos e nenas e facilitar a educación para o cumprimento dos seus deberes.

3. Por un ensino realmente gratuíto cunha atención á diversidade efectiva evitando discriminacións xa dende os primeiros anos. 4. Polo fomento do bo trato para promover unha formación positiva e erradicar todo tipo de violencia contra a infancia.

5. Pola conciliación da vida laboral e familiar, por políticas que poñan os medios que permitan que os nenos e nenas poidan ter os coidados e educación familiares básicos.
 
20 N Día de los derechos infantiles