Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Curso de Custodia Compartida

22 Y 29 OCTUBRE

SALÓN DE ACTOS DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO

Avda de Ramón Ferreiro s/n 27002 Lugo (Campus)
LUGO
LOCALIZACIÓN Ver LOCALIZACIÓN

Publicado el

P R O G R A M A

Sábado, 22 de outubro

9:15 h Inauguración do curso

9:30 h A familia e a escola na educación do neno e a nena
Relatores:
Celia Armesto, da Fundación Preescolar na Casa.
Luísa Abad Abad da Asociación Sociopedagóxica Galega.
Lois Manoel Toirán Vázquez, mestre representante da Asociación Galega de Pais e Nais Separados.
Moderador: Francisco Xosé Candia Durán profesor da E.U. do Profesorado de Lugo.

11:00 h Nenos e nenas ante a ruptura de convivencia entre pai e nai.
Relatores:
Francisca Fariña Rivera, catedrática de Psicoloxía xurídica do menor da Universidade de Vigo.
Lourdes Deán Fernández, psicóloga do Gabinete de Orientación Familiar en Lugo da Xunta de Galicia.
Moderador: Francisco Torrente Hortas, sociólogo e representante da Asociación Galega de Pais e Nais Separados.

12:30h Pausa-café

12:45 h Interferencias nas relacións paterno e materno filiais en caso de separación e divorcio
Relatores:
José Manuel Aguilar, doutor en Psicoloxía.
José Mª Martinón, catedrático da USC, xefe da UCI do CHUS e coordinador da área de pediatría.
Moderador: Pablo Viño Prieto, avogado, especialista en familia e asesor familiar.

14:30 h Xantar

16:30 h Ruptura de parella e non de familia: unha experiencia no concello de Santiago e na Universidade.
Estudio en sentenzas dos efectos da Lei 15/2005 na garda e custodia
Relatores:
Ramón Arce Fernández, catedrático de Psicoloxía social da Universidade de Santiago.
María Dolores Seijo Martínez, profesora de Psicoloxía social da Universidade de Santiago.
Moderador: Carlos Gayoso Marchante, psicólogo.

18:00 h Mediación intraxudicial, o papel da fiscalía, da avogacía e do IMELGA ante a mediación familiar e a custodia compartida
Relatores:
Mediación intraxudicial
Javier Rey Ozores, fiscal-xefe da Fiscalía provincial de Lugo.
Ignacio Bermúdez de Castro, avogado especialista de familia e escritor.
Javier Varela Rodríguez, subdirector do Instituto de Medicina Legal de Galicia.
Moderador: José Antonio Varela Agrelo, presidente da Audiencia Provincial de Lugo.

Sábado, 29 de outubro

09:30 h Experiencias prácticas (I): simulación da mediación no ámbito escolar.

10:30 h Experiencias prácticas (II): simulación dunha mediación no ámbito familiar.

11:30 h Experiencias prácticas (III): simulación dun proceso de divorcio.

12:30 h Pausa-café.

12:45 h Unha visión dende a maxistratura sobre a custodia compartida.
Relatores:
Presidente da Asociación Profesional da Maxistratura.
Representante da Asociación Xuíces pola Democracia:
Representante da Asociación Fco de Vitoria:
Jesús Sánchez Herrero, Maxistrado da Audiencia da Coruña, en Santiago.
Representante da Asociación Foro Judicial Independente: Francisco Serrano, maxistrado de Sevilla.
Moderador: Lotario Vilaboy Lois, director da Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela.

14:30 h Xantar

16:30 h As administracións públicas e os partidos políticos ante a custodia compartida.
Relatores:
BNG, Carlos Aymerich Cano
PP, Jacobo Moreira Ferro
PSOE Beatriz Sestayo Doce
Moderador: JUSTO SÁENZ IÑIGUEZ, presidente da Confederación Estatal de Asociacións e Federacións de Nais e Pais Separados.

18:30 h A custodia compartida nas Comunidades Autónomas con dereito civil propio e a modificación do dereito civil galego
Relatores:
Mònica Oltra, avogada e portavoz da Coaliciô Compromís no parlamento de Valencia.
María Herrero Herrero, coordinadora da ponencia da Lei de custodia compartida aprobada en Aragón.
Elena Martínez Hens, directora do departamento do dereito privado na Universidade de Vigo.
Marta Otero, profesora de dereito civil na universidade de Santiago.
Moderador-relator: Juan José Martín Álvarez, director xeral de Xustiza da Xunta de Galicia.

21:00 h
Clausura das xornadas