Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Gabinetes de Orientación Familiar

ORIENTACIÓN FAMILIAR

Prestación do servizo de orientación familiar

Definiremos a orientación familiar como un proceso de axuda, encamiñado a facilitar unha dinámica familiar positiva, a solución de problemas e a toma de decisións, ademais de potenciar e desenvolver os recursos familiares.

Pretende fortalecer e enriquecer o benestar e a calidade de vida das persoas no seo familiar e da familia como grupo.

Publicado el

A Coruña A Coruña Enrique Mariñas, s/n (Edf. Proa) Matogrande 15009 981185757

Lugo Lugo Ronda da Muralla, 70 | 27071 982294371

Ourense Ourense Camiño Prado Lonia, s/n. 32004 988386128

Pontevedra Vigo Concepción Arenal, 8, 1 planta | 36201 986817085Tratará todos os problemas que poidan xurdir nunha familia e por extensión nos membros que a compoñen, destacando:

Crises do ciclo vital da familia.
Situacións de conflito.
Viabilidade adaptativa do grupo familiar: apoio, protección e desenvolvemento.
E terá especial atención coa vulnerabilidade dos fillos.

Funcións:

A nivel informativo, no senso de favorecer unha mellor comprensión do medio e dos recursos sociais a disposición da familia. A nivel educativo, proporcionando aos pais os medios necesarios para un desenvolvemento integral das súas funcións.

A nivel de asesoramento ou preparación ante as distintas etapas ou situacións polas que pasan as familias no seu ciclo vital. A nivel de tratamento e solución de conflitos, co fin de superar os dinamismos disfuncionais das familias, facendo posible o seu progreso e a súa adaptación.