Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

O Valedor do Pobo aténdenos

En escrito de 12 de Xulio nos comunica que lle ten dado traslado da nosa petición sobor da ALIENACIÓN PARENTAL á Fiscalía do Tribunal superior de Xustiza de Galicia

Publicado el

Tamén ó Consejo General del Poder Judicial.

Ver o escrito descargando oa arquivo adxunto.