Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

1ª Xornada de Puntos de Encontro Familiar de Galicia

Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado

Dirección Xeral de Familia - Subdirección Xeral de Familia

Data de celebración: 27 de xuño de 2005

http://www.xunta.es/conselle/fm/dxf/cursos/puntoencontro/xornencontro.htm

Publicado el

Data de celebración: 27 de xuño de 2005

Horario

De 9 horas a 14 horas (mañá)

De 16,30 horas a 19 horas (tarde)

Lugar de realización

Salón de Actos da Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

Rúa de Madrid, 2-4 (Polig. De Fontiñas)-15707 Santiago de Compostela.

Asistentes

Profesionais de intervención e mediación familiar, xuices, fiscais e avogados relacionados co dereito de familia, profesionais dos puntos de encontro familiares.

Número de Prazas: 300

Inscrición Gratuita

A inscrición poderá realizarse:

- Enviando por fax o boletín de inscrición debidamente cuberto ao número da Dirección Xeral de Familia, 981-544634

- Enviando un correo electrónico no que se recollan os mesmos datos do boletín de inscrición á dirección dx.familia@xunta.es

O derradeiro día para recibir solicitudes de participación na xornada será o 18 de xuño, e a listaxe de admitidos poderase consultar o día 20 de xuño na dirección : http://w.w.w.xunta.es/conselle/fm/dxf/index.htm

O listado de admitidos ó curso publicarase o día 23 de xuño, data ata a que serán admitidas solicitudes.

Entregaranse Diplomas de Asistencia

Desenvolvemento da Xornada

09:00 - 09:30 Recepción e entrega de material

09:30 - 09:45 Inauguración e presentación

09:45 - 10:45 1ª Ponencia: Francisca Fariña Rivera, catedrática de psicoloxía xurídica do menor da Universidade de Vigo, “O neno ante o divorcio”

10:45 - 11:45 2ª Ponencia: Clara Sánchez, psicóloga do Punto de Encontro Familiar “A Carón” de Ferrol, “Os Puntos de encontro familiar, a experiencia en Galicia”

11:45 - 12:30 Pausa-café

12:30 – 14:00 Mesa redonda, “Situación actual dos Puntos de Encontro Familiar en España. Outras experiencias”

Participantes: Un representante do punto de encontro de Vigo

Tres representantes de puntos de encontro do resto de España

14:00 - 16:30 Comida

16:30 - 17:30 3ª Ponencia: José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo.”A mediación como unha alternativa para abordar un proceso conflictivo de separación e divorcio onde existen manifestacións de Síndrome de Alienación Parental (SAP)”.

17:30 - 18:30

4ª Ponencia: Rosa Agrasso Barbeito, xuiza do Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Betanzos, “Os puntos de encontro como un recurso útil

18:30 - 19:00 Coloquio

BOLETÍN DE INSCRICIÓN

NOMBRE E APELIDOS ....................................................................

DNI .......................

TITULACIÓN .....................................................

OCUPACIÓN LABORAL ....................................................................

LUGAR DE TRABALLO ....................................................................

TELÉFONO DE CONTACTO ....................... E-MAIL .........................